Efter matchen i Odense 24. Oktober 1973. Foreslog Egon Rasmussen at udnævne de tre afgåede bestyrelsesmedlemmer til ÆRESMEDLEMMER.

Forslaget blev eenstemmigt vedtaget. Stig Munch-Andersen Gregers Juel Svend Lützhøft

50 Års Jubilæumsmatch Odense Golfklubsbane 17. September2004.

Ved afslutningen af middagen motiverede Harry Pedersen bestyrelsens (excl.Form.) beslutning om at udnævne Helge Søgaard til ÆRESMEDLEM af FGV som tak for mere end 25 års uvurderlig indsats for FGV og bad om medlemmernes tilslutning hertil, hvilket blev modtaget med stort bifald.

Helge Søgaard 2004